Болельщики на матче ½ финала Единой Лиги ВТБ 2017/2018 «Зенит» — ЦСКА 

Дата съемки:

Пятница, 8 Июня 2018

Место съемки:

Россия, Москва
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:15
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 16,18 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 17:53
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 5,48 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 17:51
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 14,18 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 17:48
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 13,83 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 17:48
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 14,81 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 17:49
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 13,33 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 17:49
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 15,95 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:00
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
1 961 × 2 971 / 4,69 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:27
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 18,18 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:00
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 13,82 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:02
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 14,26 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:27
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
2 162 × 3 026 / 6,05 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:41
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
3 387 × 2 258 / 5,70 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:24
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 622 × 3 081 / 9,97 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:44
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
2 071 × 1 381 / 2,14 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:27
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
3 351 × 2 234 / 7,36 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:30
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 12,39 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:14
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
3 771 × 2 514 / 9,63 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:00
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 11,96 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:27
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
2 578 × 1 719 / 4,18 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:14
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 14,55 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:27
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
2 528 × 3 264 / 8,30 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:28
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
3 465 × 2 310 / 7,46 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:39
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 15,40 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:13
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 16,16 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:13
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 302 × 2 868 / 12,89 Мб