Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА 

Дата съемки:

Пятница, 8 Июня 2018

Место съемки:

Россия, Москва
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 17:28
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 13,11 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:05
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
3 680 × 2 453 / 7,22 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:06
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 046 × 2 697 / 8,26 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:08
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 12,40 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:08
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 10,98 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:16
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
2 784 × 1 856 / 3,02 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:27
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
1 554 × 2 109 / 2,94 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:08
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 10,51 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:12
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 10,67 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:36
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
3 154 × 2 103 / 5,33 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:12
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 005 × 2 670 / 7,65 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:19
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 9,65 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:37
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 12,36 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:13
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
3 648 × 2 432 / 5,80 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:12
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 9,81 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:44
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
2 071 × 1 381 / 2,16 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:17
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
1 860 × 2 641 / 3,33 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:19
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
3 374 × 2 249 / 5,04 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:35
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 11,66 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:06
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 12,42 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:16
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 059 × 2 706 / 7,69 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:36
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 896 × 3 264 / 11,58 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 18:49
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
4 389 × 2 926 / 7,22 Мб
Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА
08.06.2018, Россия, Москва, «Ледовый дворец ВТБ». Единая Лига ВТБ 2017/2018, ½ финала, «Зенит» — ЦСКА.
8 Июня 2018, 19:32
Россия, Москва
Виктория Ламзина / ФК «Зенит»
3 653 × 2 435 / 6,81 Мб
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая